slogan

logo probeanus2

logo akademia

 

Trwa nabór do klas zerowych i grupy pięciolatków na rok szkolny 2024/25

 


Kadra/specjaliści

Kadra zatrudniona w Pro- Beanusiku, podobnie jak w szkole Pro Beanus, to osoby o najwyższych kwalifikacjach, kreatywne, pracujące z pasją, które kochają dzieci. Jest dla nas niezmiernie ważne, aby zespół, który wspólnie pracuje nad rozwojem Państwa dziecka, był zarówno wyakwalifikowany, jak i doświadczony. Naszym głównym założeniem jest tworzenie właściwej atmosfery, w której dzieci będą mogły rozwijać swój potencjał intelektualny i zainteresowania. Od najmłodszych lat uczymy współdziałania, promujemy prospołeczne postawy. Zapewniamy opiekę doświadczonego psychologa. Nasi nauczyciele wzajemnie się wspierają i nieustannie podnoszą swoje kwalifikacje. W razie potrzeby współpracują z nauczycielami specjalistami z funkcjonującego na terenie naszej placówki Akademia Rozwoju Młodego Człowieka z zakresu integracji sensomotorycznej, coachingu dzieci i innych specjalnych potrzeb.